Turngirl voor clubs

Ook vereniging kunnen Turngirl magazine aanvragen voor hun turnsters. Het maximale aantal magazines dat een club kan bestellen bedraagt 125 stuks. Voor meer informatie: turngirl@promoject.nl.